ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි අමාත්‍යාංශය‌ජෛවමිතික අංශය

අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු සඳහා අවශ්‍ය පර්යේෂණ සහාය ලබා දීම, දත්ත සමුදායන් නඩත්තු කිරීම, ජෛවමිතික විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ රබර් අංශයේ සහයෝගීතා පර්යේෂණවලට සම්බන්ධ වීම ජෛවමිතික අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණු වේ. පර්යේශකයින්ට උපරිම සේවාවක් සැපයීම සඳහා, ජෛවමිතික අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය රබර් අංශයට සුදුසු සංඛ්‍යානමය ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතුරුව යෙදී සිටිති.

 

ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරි

බී ඩබ්ලිව් විජේසූරිය මහත්මිය, BSc Agric (SL), MPhil (SL), PhD (SL)
wijesuriyawasana[at]gmail.com , wasanawij[at]hotmail.com

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කෘෂිවිද්‍යාව පිළිබඳ මූලික උපාධිය ලබා ඇති ඇය පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්මවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ජෛවසංඛ්‍යාන විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (MPhil) සහ ආචාර්ය (PhD) උපාධිය ලබා ගත්තාය. 1991 දී ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයෙහි සහකාර ජෛවමිතිඥ ලෙස සම්බන්ධ වූ අතර වර්තමානයේ ජෛවමිතික අංශයේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරිනියෙකු ලෙස සේවය කරයි. ඇයගේ වර්තමාන පර්යේෂණ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ රබර් සම්බන්ද පර්යේෂණවල අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි සංඛ්‍යානමය ක්‍රමවේදයන් වැඩි දියුණු කිරීම සහ භාවිතා කිරීම, සහ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා සම්බන්ධ වීම ය. තවද, ශ්‍රී ලංකා රබර් ප්‍රධාන සැලැස්මේ (Sri Lanka Rubber Master Plan) තොරතුරු බෙදා හැරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමින් ඇය රබර් කර්මාන්තයට දායක වී ඇත. ඇය විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එක්සත් රාජධානියේ රොතම්ස්ටෙඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (Rothamsted International) සහ IRRDB විසින් පිරිනමන ලද IRRDB-RI සහයෝගීතා ශිෂ්‍යත්වයද, 2002 වසරේ Mathematical Programing සඳහා වන ජනාධිපති ශිෂ්‍යත්වය ද ඇයට හිමි විය.

වත්මන් පර්යේෂණ රුචිකත්වයන්
 • වර්ෂාපතනය සහ නියඟ ගතිකතාවයන් ආදර්ශනය කිරීම (Modeling rainfall and drought dynamics)
 • සමාජ විද්‍යා පර්යේෂණ සඳහා සංඛ්‍යානය (Statistics for social science research)
 • දේශගුණික විපර්යාස සහ විචල්‍යතාව (Climate change and variability)
 • පුරෝකථන ක්‍රම (Forecasting techniques)
ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සම්මාන
 • The Rothamsted International Fellowship, Rothamsted Research, UK – 1997
 • Mathematical Programming සඳහා ජනාධිපති ශිෂ්‍යත්වය - 2002 - 2002
 • ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නිලධාරී (Liaison Officer)- IRRDB හි සමාජ ආර්ථික විශේෂඥ කණ්ඩායම - 2017 ඔක්තෝබර් සිට මේ දක්වා
 

පර්යේෂණ නිලධාරි

ඒ එම් ආර් ඩබ්ලිව් එස් ඩි රත්නායක මහතා, BSc Agric (SL)
shanakadrathnayaka@gmail.com

2019 දී ඔහු පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් BSc (කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය හා කළමනාකරණය) පිළිබඳ මූලික උපාධිය ලබා ඇති අතර දැනට ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයෙහි ජෛවමිතික අංශයේ පර්යේෂණ නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කරයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්මවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ව්‍යවහාරික සංඛ්‍යානය (Applied Statistics) යන විෂය ක්ෂේත්‍රයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් හදාරමින් සිටී. ඔහුගේ වර්තමාන පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර වන්නේ : සංඛ්‍යාන ක්‍රම, නව පරිගණක යෙදුම් සහ රබර් අංශයේ පර්යේෂණ සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සහ රබර් කර්මාන්තය සඳහා නව සංඛ්‍යානමය ප්‍රවේශයන් සංවර්ධනය කිරීම.

වත්මන් පර්යේෂණ රුචිකත්වයන්
 • දේශගුණික විපර්යාස අධ්‍යයනය
 • කර්මාන්ත සඳහා සංඛ්‍යානමය ක්‍රම
 • පරිගණක යෙදුම් සහ වැඩසටහන්කරණය
වර්තමාන පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති
 • පර්යේෂණාත්මක සැලසුම්(experimental design) යෙදීම, විශ්ලේෂණය සහ අර්ථ නිරූපණය මගින් පර්යේෂණ සදහා සහාය වීම.
 • සමීක්ෂණ සැලසුම් කරනය.
 • කාල ශ්‍රේණි විශ්ලේෂණය සහ පුරෝකථනය කිරීම (Analysis of time series and forecasting).
 • සමාජ විද්‍යා පර්යේෂණ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීම.
 • ක්‍රියාවලි පාලනය සදහා සංඛ්‍යාන යෙදුම් (Statistical process control).
 • කාර්මික සැලසුම් සඳහා Response surface designs සහ ඒවායේ විශ්ලේෂණය සහ අර්ථ නිරූපණය.
 • GIS සහ අවකාශීය දත්ත විශ්ලේෂණයේ යෙදීම.
 • ගොවිපල සහභාගීත්ව පර්යේෂණ (on-farm participatory research) සඳහා සංඛ්‍යානමය ක්‍රම.
 • රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය සහ නියඟ ගතිකතාවයන් විශ්ලේෂණය කිරීම.
Research Highlights
 • සහභාගීත්ව ගැමි පිවිසුම [Participatory Rural Appraisal (PRA)] හරහා ජනනය කරන ලද ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා පරාමිතික නොවන සංඛ්‍යාන ක්‍රමවේදයන් සහ බේසියානු ජාලයන්හි (Bayesian networks) යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කර හඳුන්වා දෙන ලදී.
 • රබර් වගා කරන ප්‍රදේශ සඳහා වර්ෂාපතන රටා, වියළි කාල සහ වර්ෂාපතන රටාවේ වෙනස්වීම් හඳුනා ගන්නා ලදී.
 • නියං දර්ශක කිහිපයක් පරීක්ෂාවට ලක් කර බෝග කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රමිතිගත වර්ෂාපතන දර්ශකය [Standardized Precipitation Index (SPI)] සාර්ථකව යොදා ගන්නා ලදී.
 • නියඟ අනුක්‍රමයන් සිතියම්ගත කිරීම සඳහා GIS තාක්ෂණය භාවිතා කරන ලදී.
 • රබර් වල ආර්ථික විචල්‍යයන් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා නව පුරෝකථනය ක්‍රම (Multiple Aggregation Prediction Algorithm- MAPA) යොදන ලදි.
සේවාවන්
 • පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීම, සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණය සහ අර්ථ නිරූපණය සඳහා පර්යේෂකයන්ට සහාය වීම.
 • සමීක්ෂණ සැලසුම් කිරීම සහ විශ්ලේෂණය.
 • පශ්චාත් උපාධි සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් අධීක්ෂණය කිරීම.
 • කාර්මික විද්‍යාල සහ විවිධ පුහුණු ආයතනවල සිසුන් පුහුණු කිරීම.
 • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයෙන් එකතු කරන ලද කාලගුණ විද්‍යා දත්ත කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට සැපයීම.
 • උප ස්ථාන (මොණරාගල සහ කුරුවිට) වල කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම.
PUBLICATION RECORD Last 5 years 2016-2020
 • Sankalpa, J.K.S., Wasana Wijesuriya, Senani Karunaratne and P G N Ishani. (2017). Use of GIS Geographically Weighted Regression to determine Natural Rubber productivity and their driving forces: A case study from the Kalutara district of Sri Lanka. IRRI & IRRDB International Rubber Conference 2017, Jakarta, Indonesia, 24 p.
 • Sankalpa, J.K.S., Wasana Wijesuriya, Senani Karunaratne and P G N Ishani. (2017). A comparison of spatial interpolation methods in developing yield maps of natural rubber for precision crop production: A case study from smallholder rubber lands in Kalutara district of Sri Lanka. Proc. International Statistics Conference 2017, Taj Samudra Hotel, Colombo, 129 p.
 • Wasana Wijesuriya (2018). Statistical insight improves the interpretability of data generated through participatory approaches: experiences from the smallholder rubber sector of Sri Lanka, IRRDB International Rubber Conference, Ivory Coast.
 • Dissanayake D.M.A.P, B.W. Wijesuriya, P.K.K.S. Gunarathna and R A D Ranawaka (2018). Empowering rubber farmers in non-traditional rubber growing areas of Sri Lanka through knowledge on combating adverse impacts of environment for rubber cultivation: IRRDB International Rubber Conference, Ivory Coast.
 • P.K.K.S. Gunarathne, D.M.A.P. Dissanayake, W. Wijesuriya and R.A.D. Ranawaka (2018). Livelihoods of Rubber Latex Harvesters in Kegalle District: Comparative Analysis of Harvesting Own Lands versus Operating on Hired Basis. In Proceedings of the SLCARP International Symposium, Colombo, Sri Lanka.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Amarakoon A.M.C. Identifying Changes in Rainfall Distribution using Standardized Precipitation Index (SPI): An Application in Uva Province Sri Lanka”. Proceeding of second International Conference on Climate Change 2018:5p.
 • Anura Dissanayake, A., Ishani, P.G.N., Gunarathne, P.K.K.S., Ranawaka, R.A.D., Sankalpa, J.K.S., Seneviratne, P. and Wijesuriya, W. (2019) ‘Strategies to prevent evading from rubber planting: Introducing Gliricidia as a fuel wood in smallholder rubber lands of Sri Lanka’, International Rubber Conference 2019, Myanmar.
 • Wijesuriya, W., Herath, H.M.L.K., lshani, P.G.N. and Sankalpa, J.K.S. (2019) ‘Forecasting of Rubbe Prices in the Sri Lankan market using Multiple Temporal Aggregation (MTA)’, International Rubber Conference 2019, Myanmar.
 • Rathnayaka, A.M.R.W.S.D., Samitha, S., and Wijesuriya, W. (2019). Occurrence of Extreme Rainfall Events in Rubber (Heveabrasiliensis) Growing Areas. Proceeding of 5th Annual Sessions of Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka, Pp.160.
 • Jeewanthi P.W., Wijesuriya W. and Sankalpa J.K.S. (2016). Changes Observed in Rainfall Patterns in Three Major Rubber Growing Areas. Annual Research Colloquium on Agrarian Studies in Sri Lanka 2016: 25p.
 • Liyanaarachchi, L.A.T.S., Wijesuriya, B.W., Sankalpa, J.K.S., Herath, H.M.L.K., Premalal, S., and Karunaratne, S.B. (2017). Identification of Temporal Trends in Rainfall Anomalies of Different Rainfall Seasons in Sri Lanka Using the Standardized Precipitation Index (SPI). Proceeding of 6th Young Scientists Forum, National Science and Technology Commission, Sri Lanka, 20th January 2017. 74-79.
 • Ishani, P G N, J K S Sankalpa and W. Wijesuriya (2017). Sri Lankan Rubber exports performance by major destinations using shift-share analysis. 11th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural Economics Association, University of Peradeniya. 13 p.
 • Wasana Wijesuriya and Priyani Seneviratne (2017). Preparedness of the Natural Rubber sector against adverse impacts climate change and variability. Proc. Workshop on present status of research activities on climate change adaptations (Ed. B. Marambe). Pp 83-100. Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy, Colombo.
 • Ishani, P.G.N., Wijesuriya, W. and Sankalpa, J.K.S. (2019) ‘Can Poverty be reduced through Improvement in Technical Efficiency in the Smallholder Rubber Sector: Case Study from Kegalle District of Sri Lanka, Proceedings of the Seventh Symposium on Plantation Crop Research, 2, pp. 145-153.
 • P.K.K.S. Gunarathne, D.M.A.P. Dissanayake, R.A.D. Ranawaka and Wasana Wijesuriya (2019). Training Induced Adoption Changes in Rubber Harvesting Technologies in Rubber Smallholdings in the Kegalle District of Sri Lanka: Comparative Analysis of Lands Harvested by Owners versus Operating on Hired Basis, Proceedings of the Seventh Symposium on Plantation Crop Research, 2, pp. 135-144.
 • Kuruppu, I.V., Edrisinghe, J.C., Herath, H.M.L.K., Jayasinghe-Mudalige, U.K., Wijesuriya, W., Udugama, J.M.M. and Fernando, A.P.S. (2015). Farmers’ valuation of agro-biodiversity in home gardens: Case study in the Kurunegala district. Journal of Environmental Professionals Sri Lanka, 4: 72-83.
 • Dissanayake, D.M.A.P., P.K.K.S. Gunarathna and W. Wijesuriya. (2016). Evaluation of farmer awareness on rubber cultivation and production technologies in major rubber-growing areas of Sri Lanka. Sri Lanka Journal of food and agriculture SLJFA, Vol. 01 (1): 39-50.
 • Wickramarachchi, A.R., H.M.L.K. herath, U.K. Jayasinghe-Mudalige, J.C. Edirisinghe, J.M.M. Udugama. I.D.M.N. Lokuge and W. Wijesuriya. (2018). An analysis of price behaviour of major poultry products in Sri Lanka. The journal of Agricultural Sciences, Vol. 12 (2): pp 138-148.
 • Sankalpa, J.K.S., Wijesuriya, W. & Ishani, P.G.N. Do rubber-based agroforestry practices build resilience upon poverty incidence? A case study from Moneragala district in Sri Lanka. Agroforest Syst (2020). https://doi.org/10.1007/s10457-020-00502-9.
 • Wijesuriya Wasana. (2020). Preparedness of the Sri Lankan Rubber Sector to minimize the impact of Climate Change. Natural Rubber Systems and Climate Change, Open Digital Workshop, 23-25 June 2020.
 • James Jacob, Vincent Gitz, Eric Gohet, Aziz B S A Kadir, Lekshimi Nair, Salvatore Pinizzotto, Nguyen Anh Nghia, Sergey Blagodatsky, Michael Brady, Paolo Cerutti, Bangqian Chen, Amy Duchelle, Zaida Fairuzah, Tri Rapani Febbiyanti, Frédéric Gay, M. D. Jessy, Christopher Martius, Minami Matsui, Alexandre Meybeck, Yann Nouvellon, K. O. Omokhafe, Ramli Othman, Eric Penot, Lakshman Rodrigo, Fatima Rubaizah, Jérôme Sainte Beuve, Ashdeepak Singh, Ismail Tajuddin, Philippe Thaler, Thomas Wijaya, Wasana Wjiesuriya (2021). Natural rubber contributions to adaptation to climate change, Working Paper 9. Bogor, Indonesia: The CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA).
 • James Jacob, Vincent Gitz, Eric Gohet, Aziz B S A Kadir, Lekshimi Nair, Salvatore Pinizzotto, Nguyen Anh Nghia, Sergey Blagodatsky, Michael Brady, Paolo Cerutti, Bangqian Chen, Amy Duchelle, Zaida Fairuzah, Tri Rapani Febbiyanti, Frédéric Gay, M. D. Jessy, Christopher Martius, Minami Matsui, Alexandre Meybeck, Yann Nouvellon, K. O. Omokhafe, Ramli Othman, Eric Penot, Lakshman Rodrigo, Fatima Rubaizah, Jérôme Sainte Beuve, Ashdeepak Singh, Ismail Tajuddin, Philippe Thaler, Thomas Wijaya, Wasana Wjiesuriya (2021). Natural rubber contributions to mitigation of climate change, Working Paper 9. Bogor, Indonesia: The CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA).
 • Nayanakantha, N.M.C., B.W. Wijesuriya, S. Watawala, P.K.W. Karunatilaka, R.K. Samarasekera. (2022). Effect of time of tapping on latex yield of rubber (Hevea brasiliensis) in Kalutara and Moneragala districts of Sri Lanka. 26th International Forestry and Environment Symposium 2022 of the Department of Forestry and Environmental Science, University of Sri Jayawardenepura, Sri Lanka. DOI: https://doi.org/10.31357/fesympo.v26
 • Nugawela, A. and B.W. Wijesuriya (2020). Impact of certain biological and environmental factors on the incidence of tapping panel dryness in Hevea brasiliensis. Rubber Science 33(3). 253-261.
 • Wijesuriya Wasana. (2020). Preparedness of the Sri Lankan Rubber Sector to minimize the impact of Climate Change. Natural Rubber Systems and Climate Change, Open Digital Workshop, 23-25 June 2020.
 • P.K.K.S. Gunarathne, T.M.S.P.K. Tennakoon, Jagath C. Edirisinghe, D.M.A.P. Dissanayake and Wasana Wijesuriya (2021). Adoption of Processing Technologies of Ribbed Smoked Sheet (RSS) Rubber in the Smallholder Rubber Sector: Case Study in Moneragala District of Sri Lanka. In: Proceedings of the Second National symposium on Sustainable Plantation Management. National Institute of Plantation Management. Sri Lanka: 66-72.
 • P.K.K.S. Gunarathne, K. Jayasundara, S. Ratnayaka, D.M.A.P. Dissanayake and Wasana Wijesuriya (2021). Socio-economic status of latex harvesters in the smallholder rubber (Hevea brasiliensis) sector: A case study in Kegalle District, Sri Lanka. Faculty Annual Research Session (FARS) 2021, Faculty of Applied Science, Vavuniya Campus of the University of Jaffna.
 • Nugawela, A. and B.W. Wijesuriya (2020). Impact of certain biological and environmental factors on the incidence of tapping panel dryness in Hevea brasiliensis. Rubber Science 33(3). 253-261.
 • Wijesuriya, W., Rathnayaka, A.M.R.W.S.D. and Abeywardena, O.V. (2017) ‘Analysis of Rainfall Data at Dartonfield, Agalawatta in the Low Country Wet Zone (WL1a): Looking at the Past 57 Years since 1964, Bulletin of the Rubber Research Institute, Vol. 54:42-48.
 • Rathnayaka, A.M.R.W.S.D., Wijesuriya, N.D. and Wijesuriya, W. (2018). ‘Appropriate methods in Rainfall Analysis; Detecting monotonic and sequential trend in rainfall data at Dartonfield. Bulletin of the Rubber Research Institute, Bulletin of the Rubber Research Institute, Vol. 55:60-68.
Chapters in books
 • Wijesuriya, Wasana. (2001). Rainfall pattern in rubber growing area of Sri Lanka. In Hand Book of Rubber, Volume 1 (Agronomy), (Eds.) Tillekeratne, L M K and Nugawela, A., Rubber Research Institute of Sri Lanka.
 • Wasana Wijesuriya, R.O. Thattil and Keminda Herath, (2006). Tools and approaches for studies on global environmental change: A case study on quantifying causal maps using Bayesian Networks to identify reasons for abandoning rubber cultivations in Sri Lanka. In Multiple dimensions in global environmental change, (Ed.) S.Sonak, Energy and Resources Institute, India.
 • Lalani Samarappuli and Wasana Wijesuriya, (2006). Rubber in Sri Lanka: A Prospective Plantation Crop to Combat Adverse Impacts of Climate Change. In Multiple dimensions in global environmental change, (Ed.) S.Sonak, Energy and Resources Institute, India.
 • Dissanayake, D.M.A.P. and Wasana Wijesuriya, (2014). Effective technology transfer for expansion of rubber cultivation in non-traditional areas of Sri Lanka. 73-86. In Mahinda Wijeratne and Rohana P Mahaliyanaarachchi (Ed.), Agricultural Extension: Recent interventions for development in Sri Lanka, Sri Lanka Agricultural Extension Association (SLAEA), Department of Agricultural Extension, University of Peradeniya, Sri Lanka.
 • Wijesuriya, B. W. and Rathnayaka, A.M.R.S.D. (2021). Rainfall pattern in rubber growing area of Sri Lanka. In Hand Book of Rubber, Volume 1 (Agronomy), (Eds.) Rodrigo, V.H.L. and P. Seneviratne, Rubber Research Institute of Sri Lanka, Dartonfield, Agalawatta, 12200, Sri Lanka.
 • Mahakalanda, P. Demotte, I. Perera, D. Meedeniya, W. Wijesuriya, L. Rodrigo, "Deep learning-based prediction for stand age and land utilization of rubber plantation", M. A. Khan, R. Khan, M. A. Ansari (Eds.),in: Application of Machine Learning in Smart Agriculture, Ch. 7, pp.131-156, Elsevier Academic Press, 2022. ISBN: 9780323905503, DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90550-3.00008-4, URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323905503000084
Editing Proceedings
 • A Nugawela, V H L Rodrigo, B W Wijesuriya and M L A Samarappuli. (2009). Proceedings of the centennial rubber conference Sri Lanka – Development of Natural Rubber Industry through empowerment of stakeholders. Rubber Research Institute of Sri Lanka.
 • V H L Rodrigo, B W Wijesuriya, D G Edirisinghe and N M C Nayanakantha (2019). Proceedings of the seventh symposium on plantation crop research. Volume 1 & 2, Rubber Research Institute of Sri Lanka.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

 • Call 1919

විමසීම්

 • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
 • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
 • 034 - 2247426, 034 - 2247383
 • 034 - 2248459, 034 - 2295540
 • 034 - 2247427
 • dirrri[at]sltnet.lk