ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයපර්යේෂණ කළමණාකරුවන්

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

වී.එච්.එල්. රොද්‍රිගෝ, දර්ශනශූරි උපාධීය
adrrisl@sltnet.lk   laksh@sltnet.lk

වී.එච්.එල්. රොඩ්‍රිගෝ මහතා 1985 වර්ෂයේ දී, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යා පීඨයෙන් උපාධිය ලබා ගන්නා ලදී. ඒ මහතා එක්සත් රාජධානියේ එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විද්‍යාපති උපාධිය ද, එක්සත් රාජධානියේ වේල්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දර්ශනශූරි උපාධිය ද ලබා ගන්නා ලදී. ජනාධිපති පර්යේෂණ සම්මාන කීපයක් ද, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමය මගින් ප්‍රදානය කළ සාමාන්‍ය පර්යේෂණ කමිටු සම්මානය, ජාතික විද්‍යා සහ තාක්ෂණික කොමිෂන් සභාවේ යොවුන් විද්‍යාඥයින්ගේ සම්මානය සහ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාවේ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණවල විශිෂ්ටත්වය සඳහා ජාතික සම්මාන 2 ක් ඇතුළුව සම්මාන 12 ක් දිනා ගන්නා ලදී. පර්යේෂණ සහ තාක්ෂණික ලිපි 150 කට අධික සංඛ්‍යාවක ලේඛකයා වූ අතර 1986 වර්ෂයේ දී, ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ කනිෂ්ඨ පර්යේෂකයකු ලෙස පර්යේෂණ වෘත්තිය ආරම්භ කරන ලදී.

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (ජීව විද්‍යා)

ප්‍රියානි සෙනෙවිරත්න මහත්මිය, දර්ශනශූරි උපාධිය
ddrbiorrisl@gmail.com

වර්ෂ 1984 පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, විද්‍යා පීඨයෙන් මූලික උපාධිය ලබාගත් ඇය 1984 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ, ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්‍ධ වන ලදි. 1985 වසරේදි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ (USDA) පටක රෝපනය පිළිබඳව පූර්ණකාලීන පුහුණුවකට සහභාගි වූ අතර, 1988 වසරේදී එක්සත් රාජධානියේ බාත් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබාගෙන නැවත 1991 වසරේදී මෙරටට පැමිණෙන ලදි.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ වසර 36ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ඇය විසින් විද්‍යාඥයින්ගේ කමිටුව හා වතු කමිටුව සම්බන්‍ධීකරණය කර පවත්වා ගෙන යාමත්, රබර් පර්යේෂණායතනයේ සියලුම පර්යේෂණ කටයුතු හා ව්‍යාප්ති කටයුතු සඳහා සම්බන්‍ධ වන නිලධාරින්ගේ දැණුම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන් අඛන්ඩව පවත්වා ගෙන යාමත් ශෂ්‍ය විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවල පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීමත්, සිදු කෙරේ. ආයතනයේ තොරතුරු නිලධාරී ලෙස මූල සිටම ක්‍රියා කරන අතර, මොනරාගල උප මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු හා එහි පරිපාලය සිදුකෙරේ. ශ්‍රි ලංකා කෘෂිකර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව (CARP) ආයතනයේ ජෛවතාක්ෂණය (Biotechno)කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද තම සේවය සපයයි.

පර්යේෂණ පත්‍රිකා, සම්මන්ත්‍රණ ලිපි හා නොයෙකුත් වාර්තා හා ලිපි 200ක් පමණ මෙම කාලය තුල පලකර ඇති අතර, රබර් කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා සංවර්ධන කටයුතු හා සේවාවන් රැසනක් සිදුකර ඇත. නව රබර් තවාන් ඇති කිරීම හා රජයේ තවාන් සංවර්ධනය, බද්ධ රබර් පැළ වල ගුණාත්මක බව සහතික කිරීම, කිරි කැපීමේ ගුණාත්මක බව රැක ගැනීම, රබර් බීජ නිෂ්පාදනය, ක්ලෝන සංයුතිය පාලනය ආදිය ඇය විසින් ආරම්භ කරන ලද නව සේවාවන් වේ. ගෙවතු වගාව සඳහා රබර් ගස හඳුන්වාදීමද නව සංකල්පයකි.

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (තාක්ෂණ)

සුසන්ත සිරිවර්ධන, දර්ශනශූරි උපාධිය
ddrt.rrisl[at]gmail.com

ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ-පර්යේෂණ (තාක්ෂණ) ලෙස කටයුතු කරයි. ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා 1986 වර්ෂයේ දී විද්‍යාවේදී උපාධිය හදාරන ලද අතර 1994 වර්ෂයේ දී විද්‍යාපති (ඉංජිනේරු) උපාධිය ලබා ගත්තේය. එමෙන්ම, 2003 වසරේදී තම ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඒ මහතා දළ රබර් සැකසුම් සහ රබර් තාක්ෂණය පිළිබඳව වසර 25 ක අත්දැකීම් ලබා ඇත. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත අංශය සඳහා තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත අංශයට ගැළපෙන පරිදි තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2008 වර්ෂයේ දී “වසරේ විශිෂ්ටතම විද්‍යාඥයා වශයෙන්” ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා අන්තර්ජාතික ප්‍රකාශන අටක් ද, ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකා හතළිහකට අධික සංඛ්‍යාවක් ද ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අතර ජාතික විශ්වවිද්‍යාල රැසක බාහිර කථිකාචාර්යවරයකු ලෙස ද ආචාර්ය සුසන්ත සිරිවර්ධන මහතා සේවය කරයි.


වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා

  • Call 1919

විමසීම්

  • ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය
  • ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත. 12200
  • 034 - 2247426, 034 - 2247383
  • 034 - 2248459, 034 - 2295540
  • 034 - 2247427
  • dirrri[at]sltnet.lk